Ponudnik

 Oseba, ki želi skleniti (zavarovalno) pogodbo in v ta namen predloži (pisno) ponudbo.