Potek Zavarovanja

Datum konca trajanja zavarovanja, če zavarovanje ni prekinjeno zaradi drugih razlogov.