Pozavarovalni Posrednik

Posrednik, ki posreduje pri sklenitvi pozavarovalnega posla med cedentom in cesionarjem.