Pozavarovalnica

Delniška družba, ki je registrirana za opravljanje pozavarovalnih poslov, torej za pozavarovanje.