Predračunavanje

Tudi budžetiranje – je zbiranje, urejanje in obdelovanje podatkov, ki se nanašajo na načrtovanje gospodarske kategorije v prihodnjem obdobju, ter prikazovanje le-teh v predračunih, ki podrobneje obdelujejo načrte poslovanja.