Premoženjsko Zavarovanje

1. V širšem pomenu sodijo po Zakonu o zavarovalništvu med premoženjska zavarovanja (oziroma v zavarovalno skupino premoženjskih zavarovanj) vsa zavarovanja iz zavarovalnih vrst od 01 do 18 oziroma vsa neživljenjska zavarovanja, kot sledi:

 1. nezgodno zavarovanje,
 2. zdravstveno zavarovanje,
 3. zavarovanje kopenskih vozil,
 4. zavarovanje tirnih vozil,
 5. letalsko zavarovanje,
 6. zavarovanje plovil,
 7. zavarovanje prevoza blaga,
 8. zavarovanje požara in elementarnih nesreč,
 9. drugo škodno zavarovanje,
 10. zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil,
 11. zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov,
 12. zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil,
 13. splošno zavarovanje odgovornosti,
 14. kreditno zavarovanje,
 15. kavcijsko zavarovanje,
 16. zavarovanje različnih finančnih izgub,
 17. zavarovanje stroškov postopka,
 18. zavarovanje pomoči.

2. V ožjem pomenu besede opredeljujemo s premoženjskimi zavarovanji zavarovanja, ki krijejo škodo na premoženju, ki ni vozilo. V ožjem pomenu so v tem pojmu tako zajeta le zavarovanja, ki jih Zakon o zavarovalništvu klasificira v zavarovalnih vrstah 08 in 09.