Prijavna Dolžnost (Pri Sklenitvi Zavarovalne Pogodbe)

Dolžnost zavarovalca, da pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe naznani zavarovalnici vse okoliščine, ki so pomembne za oceno rizika. Glej tudi antiselekcija.