Razmejeni Stroški Pridobivanja Zavarovanj

Računovodska razporeditev (razmejitev) stroškov, ki jih ima zavarovalnica s pridobitvijo novega zavarovanja, enakomerno na celotno trajanje pridobljenega zavarovanja. Tako je enkratni strošek, ki je nastal ob sklenitvi zavarovanja, računovodsko enakomerno razporejen skozi celotno zavarovalno obdobje.
V praksi se razmejeni stroški pridobivanja zavarovanja označujejo s kratico DAC, ki izvira iz angleškega izraza za razmejene stroške pridobivanja zavarovanj (deferred acquisition costs).