Razpršitev Tveganja

Razpršitev tveganja v prostoru in času. Prostorska razpršitev pomeni, da želi imeti zavarovalnica razpršene sprejete rizike na čim širšem prostoru, časovna pa, da so sprejeti riziki sprejeti za daljše časovno obdobje. Oba kriterija omogočata bolj enakomerno izravnavo morebitnih škodnih dogodkov.