Redna Premija

Način plačila obveznosti zavarovalca pri dolgoročnih zavarovanjih, kjer za razliko od enkratne premije, zavarovalec svojo obveznost poravnava v rednih časovnih intervalih skozi celo zavarovalno obdobje (npr. enkrat letno). Posamezno dogovorjeno redno premijo lahko spremeni v večkratno premijo (npr. letno premijo plačuje v mesečnih obrokih).
Zaradi neenotnega slovenskega izrazoslovja se namesto tega izraza v praksi pogosto uporablja tudi angleški izraz »regular premium«.