Reklamacija Zavarovalne Police

Sporočilo strokovne službe zavarovalnice zavarovalnemu zastopniku o strokovni ali računski napaki na konkretni zavarovalni polici.