Renta

Zaporedje periodičnih izplačil, ki lahko s časom naraščajo ali padajo in prenehajo z nastopom določenega dogodka. Najpogosteje je ta dogodek smrt osebe, ki prejema rento, lahko tudi po preteku določenega časa. Če je prekinitev izplačila vezana na smrt osebe, tako rento imenujemo dosmrtna renta, če je izplačevanje neodvisno od življenja in je čas izplačila opredeljen vnaprej, govorimo o finančni renti.