Rep Reševanja

Čas, ki je potreben, da zavarovalnica izpolni vse obveznosti iz naslova nastalih škod posameznega obdobja.