Represija

Zaščitne mere in ukrepi za reševanje ljudi in premoženja v primeru nastalega škodnega dogodka. Delovanje zavarovalnice v smeri čim hitrejšega in čimbolj učinkovitega končanja že delujočih nevarnostnih dogodkov in s tem najboljše omejitve gospodarske škode; razlikuje se od zavarovalniškega preprečevanja.