Respiro Rok

Rok, znotraj katerega se po formalnem poteku zavarovalnega obdobja podaljšajo medsebojne pravice in obveznosti zavarovalnice in zavarovalca. Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je ta rok 30 dni po poteku zavarovalnega obdobja.