Restitucija

Povrnitev škode, ki se odraža v vrnitvi v prejšnje stanje (povračilo škode v naravi).