Retroaktivni Začetek Zavarovanja

Premik tehničnega začetka zavarovanja in obveznosti plačila premije pred datum sklenitve zavarovanja. Retroaktivnost je mogoča zgolj v primerih, ko med datumom novega začetka zavarovanja in datumom sklenitve zavarovanja ni prišlo do škodnega dogodka. Za razliko od antidatiranja je tovrstni premik dogovorjen in usklajen med obema pogodbenima stranema in ne poskuša spreminjati resničnih datumov sklenitve zavarovanja.