Retrocedent

Pozavarovalnica, ki prenaša svoje rizike v pozavarovanje, torej pozavarovalnica, ki nastopa kot cedent.