Retrocesija

Prenos rizika pozavarovalnice v pozavarovanje drugi pozavarovalnici.