Retrocesionar

Pozavarovalnica, ki prevzema riziko od druge pozavarovalnice.