Rezervacija Za Neiztekle Nevarnosti

»Dopolnilne« rezervacije za prenosne premije. Oblikuje se v primerih, ko prenosna premija ni oblikovana v višini vseh prihodnjih obveznosti iz sklenjenih zavarovanj.