Rezervacije Za Bonuse, Popuste

Rezervacija za (morebitno) bodočo obveznost zavarovalnice za izplačilo morebitnih bonusov ali nagrad oziroma delnega vračila premije, do katerih so upravičeni zavarovanci, zavarovalci ali drugi upravičenci ob koncu zavarovalnega obdobja.