Rezervacije Za Jedrske Nevarnosti

Rezervacija iz skupine rezervacij za katastrofalne rizike, kjer je katastrofalni riziko povezan z delovanjem jedrske sile.