Rezervacije Za Katastrofalne Rizike

Rezervacija (morebitnih) bodočih obveznosti zavarovalnice za škodne dogodke, katerih verjetnost je zelo majhna, potencialna obveznost ob nastanku takega dogodka pa izjemno velika.