Rezervacije Za Storno

Rezervacija za (morebitno) bodočo obveznost zavarovalnice za vračilo dela premije v primeru prekinitve zavarovanj.