Risk Management ­

Upravljanje s poslovnimi tveganji, katerega cilj je preprečevanje in zmanjševanje tveganj v poslovnem sistemu.