Riziko Premija

Glej nevarnostna premija. Pojem se pogosteje uporablja pri življenjskih zavarovanjih, pri premoženjskih zavarovanjih se večkrat uporablja nevarnostna premija.