Riziko Zavarovanje

Tržno ime za obliko življenjskega zavarovanja, ki ne vsebuje kritja za doživetje.