ROE

Return on equity – donosnost (lastniškega) kapitala; koeficient čiste donosnosti (lahko dobičkonosnosti) (lastniškega) kapitala