Samopridržaj

Lastni delež zavarovalnice v okviru neproporcionalnih pozavarovanj. Lahko ga opišemo kot franšizo pozavarovanja.