Satisfakcija

Denarni znesek kot nadomestilo osebi, ki je oškodovana na osebni dobrini, kjer restitucija po naravi stvari ni več mogoča. Namenjena je povrnitvi osebne nepremoženjske škode (telesne bolečine, duševne bolečine ipd.).