SCR

Solvency Capital Requirement; solventnostni kapital – meja, ki bo v okviru Solventnosti II določala potrebno višino kapitala zavarovalnice, da bo zavarovalnica z 99,5-% verjetnostjo ostala solventna vsaj eno leto