Sedanja Vrednost

Vrednost bodočih denarnih tokov, preračunana na današnji dan. Pri tem uporabimo diskontiranje.