Segmentacija Trga

Postopek, pri katerem poskušamo znotraj na videz enotne strukture skupine rizikov poiskati tiste, ki odstopajo od povprečja.