Selekcija Rizika

Postopek zavarovalnice za izbiro rizika, ki ga je pripravljena prevzeti v zavarovanje. Zadnja faza ocene rizika.