Seznam Premij

Opis pozavarovanih rizikov ekscedentnega pozavarovanja, ki ga sestavlja cedent. Glej tudi bordero.