Skadencar

Seznam zapadlih zavarovalnih premij (skadence) po vrstah zavarovanj in zavarovancih na določeni dan.