Škodna Rezervacija Za Nastale In Neprijavljene Škode

Del škodne rezervacije, ki se nanaša zgolj na tisti del nastalih škod, ki zavarovalnici še niso prijavljene. V praksi se pogosto označuje s kratico IBNR.