Škodna Rezervacija Za Nastale Prijavljene Škode

Del škodne rezervacije, ki se nanaša zgolj na tisti del nastalih škod, ki so zavarovalnici že prijavljene. V praksi jo včasih označujemo s kratico RBNS.