Škodna Rezervacija Za Nastale, Vendar Ne Dovolj Prijavljene Škode

Del škodne rezervacije za nastale prijavljene škode, ki se nanaša na del nastalih in prijavljenih škod, ki so zavarovalnici prijavljene, vendar ne v celotnem obsegu. V praksi se pogosto označuje s kratico IBNER.