Škodni Princip

Načelo premoženjskega zavarovanja, katerega namen je povrnitev škode. Premoženjsko zavarovanje tako ni determinirano samo s pravili o zavarovanju, temveč tudi s pravili, ki na splošno veljajo za povrnitev škode. se najbolj prepozna pri prepovedi obogatitve, prepovedi kumulacije odškodninskih zahtevkov z zahtevki iz zavarovanja ter pri subrogaciji.