Škodni Sklad

Sklad, ki deluje pri SZZ in odgovarja za plačilo škod, ki so jih povzročili vozniki nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov, drugih letalnih naprav in čolnov, ter za plačilo dela odškodnin zavarovalnice, zoper katero je bil uveden stečajni postopek.