Škodno Zavarovanje

Zavarovanje, ki je namenjeno nadomeščanju gospodarske škode zaradi nevarnostnih dogodkov na nevarnostnih objektih ali zaradi njih; to škodo lahko izmerimo in nadomestimo z zavarovalnino, določeno z enim od odškodbenih načinov; načelo povezanosti škode in zavarovalnine zahteva, da je znesek zavarovalnine povezan z zneskom škode, načelo prepovedi obogatitve pa, da zavarovalnina ne sme služiti obogatitvi upravičenca; obstajajo tri absolutne zgornje meje, ki jih zavarovalnina za neposredno škodo ne sme preseči: nastala škoda, vrednost nevarnostnega objekta in zavarovalna vsota; razlikuje se od vsotnega zavarovanja.