Škodnopresežkovno Pozavarovanje (Excess Of Loss, Xl)

Oblika neproporcionalnega pozavarovanja, kjer cedent preda v pozavarovanje presežek škode nad dogovorjeno mejo (prioriteto). Za škode do te dogovorjene meje plača škodo v celoti cedent, škodo, ki presega prioriteto, plača cedent do višine prioritete, razliko med škodo in prioriteto pa poravna cesionar.