Slip

Pisna ponudba za pozavarovanje portfelja, ki jo cesionar pošlje cedentu. Vsebuje vse podatke, potrebne za sklenitev posla med cedentom in cesionarjem oziroma retrocedentom in retrocesionarjem.