Slovensko Zavarovalno Združenje

Gospodarsko interesno združenje (GIZ), ki združuje zavarovalnice, ki delujejo na slovenskem trgu.