Solventnost I

Trenutno veljavni zakonodajni okvir, ki ureja kapitalsko ustreznost zavarovalnic v EU.