Šomažno Zavarovanje

Zavarovanje izpada proizvodnje, ki praviloma pokriva fiksne stroške v času izpada proizvodnje, lahko tudi izgubljeni dobiček zaradi izpada proizvodnje.
Glede na to, kaj je bil vzrok za izpad proizvodnje, v zavarovalni stroki najpogosteje srečujemo dve obliki šomažnih zavarovanj, in sicer šomaž – požar (vzrok za izpad proizvodnje je požar) in šomaž – strojelom (vzrok za izpad proizvodnje je lom stroja ali proizvodne linije).
Šomažno zavarovanje je praviloma mogoče skleniti le kot dopolnilno zavarovanje k ustreznemu osnovnemu zavarovanju (požarnemu zavarovanju oziroma strojelomnemu zavarovanju).
V uradni klasifikaciji zavarovalnih vrst po Zakonu o zavarovalništvu je šomažno zavarovanje zavarovanje različnih finančnih izgub (zavarovalna vrsta 16), ki krije finančne izgube zaradi:

  • poklicnih nevarnosti,
  • nezadostnih prihodkov (na splošno),
  • slabega vremena,
  • izgubljenega dobička,
  • nepredvidenih splošnih stroškov,
  • nepredvidenih poslovnih stroškov,
  • izgube tržne vrednosti,
  • izpada najemnine oziroma prihodka,
  • posrednih poslovnih izgub, razen izgub iz prejšnjih alinej,
  • drugih neposlovnih izgub,