Splošna Civilna Odgovornost

Za nastop odškodninske odgovornosti morajo biti podane štiri osnovne predpostavke: škodno dejstvo (praviloma nedopustno ravnanje), škoda, vzročna zveza med škodnim dejstvom in škodo ter odgovornost. S to obliko varovanja je mogoče zajeti množico pravnih dobrin, če z njihovo kršitvijo nastane škoda, zato tudi govorimo o splošni civilni odgovornosti.