Sprotno Financiranje Pokojninskega Zavarovanja (Pay-As-You-Go Payg)

Sprotno financiranje pokojninskega zavarovanja (angl. pay-as-you-go – PAYG) je značilno za javna pokojninska zavarovanja, ki so del socialnega sistema posameznih držav. Značilnost sprotnega financiranja je načelo medgeneracijske izmenjave: aktivna, zaposlena generacija plačuje s svojimi prispevki pokojnine, ki jih prejemajo upokojenci, in pri tem pričakuje, da bo generacija njenih otrok po istem pravilu plačevala pokojnine njim.